Author: banelaki

  • 10 predloga kako poboljšati porodične odnose

    10 predloga kako poboljšati porodične odnose

    10 predloga kako poboljšati porodične odnose

  • Važnost porodice

    Važnost porodice

    Porodica verovatno ima najvažniji uticaj na život deteta od prvog susreta sa svetom i prvih emocija do nesvesnog formiranja sopstvenog stava i pogleda. Od rođenja, naša porodica utiče na naš pogled na svet i vodi nas ka racionalnom donošenju odluka, igrajući veliku ulogu u našem razvoju sve do ranog odraslog doba. U idealnom svetu, porodica…